Onze thema's

Thema's

Maatregelen coronacrisis
Maatregelen coronacrisis
Het kabinet heeft diverse maatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis genomen. In deze brochure geven wij een overzicht van de stand van zaken van deze maatregelen, met uitzondering van de NOW. Deze regeling is een aparte brochure opgenomen.
Download pdf
Auto van de zaak
Voor veel werknemers is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde, voor veel werkgevers een administratieve en financiŽle last: de auto van de zaak. De beslissing om aan werknemers een auto van de zaak ter beschikking te stellen heeft nogal wat gevolgen. Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de fiscale regels.
Download pdf
Auto van de zaak
De eigen woning
De eigen woning
Een eigen woning is een begrip dat met regelmaat voorbij komt in de media. Maar wat is nu ook alweer precies een eigen woning? En hoe zit het met de aftrek van hypotheekrente? In deze themawijzer vind je de belangrijkste fiscale wetenswaardigheden over de eigen woning.
Download pdf
Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een rechtspersoon ben jij in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van de rechtspersoon: die aansprakelijkheid ligt in eerste instantie bij hem zelf. Toch zijn hier grenzen aan verbonden. Zolang jij de rechtspersoon naar behoren bestuurt, kan je weinig gebeuren. Neem je echter onverantwoorde risicoís of ga je je boekje te buiten, dan kun je wel degelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, met alle (financiŽle) gevolgen van dien. Waar moet je op letten?
Download pdf
Bestuurdersaansprakelijkheid
De start van een onderneming
De start van een onderneming
Weet u wat er komt kijken bij het opzetten van een onderneming? Wellicht kan deze bijdrage u helpen om de stap te maken naar een eigen zaak. Het opstellen van een ondernemingsplan helpt u structuur aan te brengen en biedt steun bij het nemen van belangrijke beslissingen. Voordat u begint aan het opstellen van een ondernemingsplan zou u zich eens moeten afvragen of u over de benodigde eigenschappen beschikt. Weet u wat u wilt en bent u bereid om hard te werken om uw doelen te bereiken? Kunt u omgaan met tegenslag en onzekerheid? Bent u bereid om risicoís te nemen?
Download pdf
Bedrijfsoverdracht
Voor vrijwel iedere ondernemer komt er een moment waarop hij zijn bedrijf overdraagt. Dat is een proces met meerdere aspecten. Het is zaak om dat proces op tijd in gang te zetten om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. In deze Inforwijzer gaan we in op de bedrijfsoverdracht en op zaken die daarmee samenhangen, zoals de fiscaliteit en de juridische en financiŽle problematiek.
Download pdf
Bedrijfsoverdracht
NOW
NOW
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is een loonkostensubsidie voor bedrijven die door de coronacrisis zijn geconfronteerd met een omzetdaling. De regeling is inmiddels aan zijn derde tranche (NOW-3) begonnen. De omzetdaling door de coronacrisis dient ten minste 20% te bedragen. De NOW geldt voor werknemers, die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
Download pdf
Aannemen van personeel
Uw bedrijf groeit en u heeft behoefte aan extra mankracht. Het aannemen van personeel ligt dan voor de hand en lijkt zo makkelijk, maar er komt stiekem veel bij kijken. Zowel juridisch als fiscaal krijgt u te maken met een groot aantal (gecompliceerde) regels. Waar moet u precies rekening mee houden?
Download pdf
Aannemen van personeel
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG heeft rechtstreekse werking en vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens.
Download pdf
BTW Ė De belangrijkste zaken op een rij
Iemand is ondernemer voor de btw wanneer hij zelfstandig activiteiten in het economisch verkeer verricht. Met de term ďin het economisch verkeerĒ is bedoeld dat er een vergoeding staat tegenover de prestatie van de ondernemer. Het ondernemerschap voor de btw staat los van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting. Een ondernemer moet btw in rekening brengen over de levering van producten en diensten die hij verricht.
Download pdf
BTW Ė De belangrijkste zaken op een rij
Schenken
Schenken
Schenken is het overdragen van vermogen bij leven van de schenker zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Het doen van een schenking kan tot gevolg hebben dat schenkbelasting betaald moet worden. Er bestaan vrijstellingen die de heffing van schenkbelasting voorkomen of verminderen.
Download pdf
Zakendoen met de eigen BV
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u in de unieke positie om aantrekkelijk zaken te kunnen doen met de eigen BV. U heeft de voorwaarden waaronder u zaken doet immers zelf in de hand. Zolang u het zakelijk houdt en de afspraken op papier vastlegt, is veel mogelijk en zijn er behoorlijk wat fiscale voordelen te behalen.
Download pdf
Zakendoen met de eigen BV
De auto van de ondernemer
De auto van de ondernemer
Het is dť vraag waar ondernemers mee worstelen: zet ik de auto op de zaak of rijd ik hem privť? We zetten de voor- en nadelen overzichtelijk voor u op een rijtje, zodat u een goede keuze kunt maken.
Download pdf
Innovatieregeling
Innovatie is de basis van economische groei. De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten daarom diverse maatregelen in om innovatie te stimuleren. Denk aan subsidies, fiscale maatregelen, kredieten en participaties. We zetten enkele maatregelen voor u op een rijtje. Dit overzicht is niet uitputtend; er zijn vele initiatieven die innovatie stimuleren.
Download pdf
Innovatieregeling
Ontslag en transitievergoeding
Ontslag en transitievergoeding
U mag een werknemer niet zomaar ontslaan. U moet daar gegronde redenen voor hebben en u houden aan de regels van het ontslagrecht. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat het ontslag ongeldig wordt verklaard en de arbeidsovereenkomst voortduurt, met alle (financiŽle) gevolgen van dien. Sinds 1 juli 2015 kent Nederland nieuw ontslagrecht. Op die datum is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd, die van toepassing is op ontslagprocedures die zijn gestart op of na 1 juli 2015
Download pdf
Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is volop in beweging. Nadat de Wet werk en zekerheid (Wwz) daarin een aantal veranderingen heeft aangebracht, brengt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) de volgende wijzigingen aan.
Download pdf
Arbeidsrecht
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is bedoeld om de verschillen in kosten en risicoís tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. De wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers sneller een vast contract te geven.
Download pdf
Freelancen na de VAR
Bij het inhuren van freelancers willen opdrachtgever en opdrachtnemer vaak vermijden dat er tussen hen een dienstbetrekking bestaat of ontstaat. De enkele wens om geen dienstbetrekking aan te gaan is daarvoor niet voldoende.
Download pdf
Freelancen na de VAR
Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting kennen we het verschijnsel van de fiscale eenheid. Dit is echter niet hetzelfde. Een fiscale eenheid voor de vennootschap is niet automatisch een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en andersom! In deze brochure bespreken we alleen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Download pdf
Werkkostenregeling
Werkgevers kunnen hun werknemers vergoedingen en verstrekkingen geven. De werkgever is niet verplicht om vergoedingen en/of verstrekkingen te geven aan zijn werknemers, maar zal daar in veel gevallen toe overgaan omdat het fiscaal voordeliger is voor hem en zijn werknemers. Vergoedingen zijn tegemoetkomingen in geld; verstrekkingen zijn niet in geld maar in natura. Fiscaal worden niet alle vergoedingen en verstrekkingen gelijk behandeld. Sommige vergoedingen en verstrekkingen blijven onbelast, andere zijn belast. De manier waarop vergoedingen en verstrekkingen fiscaal worden behandeld wordt bepaald door de werkkostenregeling.
Download pdf
Werkkostenregeling
Verenigingen en stichtingen
Verenigingen en stichtingen
Verenigingen en stichtingen worden opgericht met een bepaald doel. Bijvoorbeeld om een studie te financieren of een natuurgebied te beschermen. Zowel de vereniging als de stichting is een rechtspersoon. Dat betekent dat ze zelf kunnen deelnemen aan het economisch verkeer en rechten en plichten hebben. Hoe zit de organisatie ervan in elkaar en wanneer is zij verplicht belasting te betalen?
Download pdf