Onze thema's

Thema's

NOW
NOW
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is een loonkostensubsidie voor bedrijven die door de coronacrisis zijn geconfronteerd met een omzetdaling. De NOW geldt voor werknemers, die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt dus niet voor de dga. De NOW-5 geldt voor de periode van 1 november 2021 tot 1 januari 2022.
Download pdf
Aannemen van personeel
Uw bedrijf groeit en u heeft behoefte aan extra mankracht. Het aannemen van personeel ligt dan voor de hand en lijkt zo makkelijk, maar er komt stiekem veel bij kijken. Zowel juridisch als fiscaal krijgt u te maken met een groot aantal (gecompliceerde) regels. Waar moet u precies rekening mee houden?
Download pdf
Aannemen van personeel
Ontslag en transitievergoeding
Ontslag en transitievergoeding
U mag een werknemer niet zomaar ontslaan. U moet daar gegronde redenen voor hebben en u houden aan de regels van het ontslagrecht. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat het ontslag ongeldig wordt verklaard en de arbeidsovereenkomst voortduurt, met alle (financiŽle) gevolgen van dien. Sinds 1 juli 2015 kent Nederland nieuw ontslagrecht. Op die datum is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd, die van toepassing is op ontslagprocedures die zijn gestart op of na 1 juli 2015
Download pdf
Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is volop in beweging. Nadat de Wet werk en zekerheid (Wwz) daarin een aantal veranderingen heeft aangebracht, brengt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) de volgende wijzigingen aan.
Download pdf
Arbeidsrecht
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is bedoeld om de verschillen in kosten en risicoís tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. De wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers sneller een vast contract te geven.
Download pdf
Werkkostenregeling
Werkgevers kunnen hun werknemers vergoedingen en verstrekkingen geven. De werkgever is niet verplicht om vergoedingen en/of verstrekkingen te geven aan zijn werknemers, maar zal daar in veel gevallen toe overgaan omdat het fiscaal voordeliger is voor hem en zijn werknemers. Vergoedingen zijn tegemoetkomingen in geld; verstrekkingen zijn niet in geld maar in natura. Fiscaal worden niet alle vergoedingen en verstrekkingen gelijk behandeld. Sommige vergoedingen en verstrekkingen blijven onbelast, andere zijn belast. De manier waarop vergoedingen en verstrekkingen fiscaal worden behandeld wordt bepaald door de werkkostenregeling.
Download pdf
Werkkostenregeling