Al onze kennis verzameld!

Onze Kennisbank

Voor de administratie van uw bedrijf is het zaak dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan echter in een rap tempo en voor u het ene onder de knie heeft, komt het volgende alweer voorbij. Gelukkig kunt u daarom terecht voor al dit soort zaken bij uw administratiekantoor. Wij blijven altijd up-to-date van de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor uw bedrijf. Hier in onze kennisbank delen we de meest relevante informatie. 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven onze laatste nieuwsberichten? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief
Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting
Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer dan zes maanden geldt voor de werkgever bij het einde van die arbeidsovereenkomst een aanzegplicht. Deze plicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voordat
Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij de vaststelling hiervan is opgemerkt dat de doelen voor verbetering van de grondwaterkwaliteit op termijn worden behaald in bijna alle gebieden, behalve het
Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022
Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022
Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen energieprijzen. Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kwamen al in aanmerking voor een tegemoetkoming van circa € 200.
Uitbreiding TVL voor starters
Uitbreiding TVL voor starters
De minister van EZK heeft laten weten dat er coronasteun komt voor startende ondernemers, die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TVL. Het gaat om starters, die in het vierde kwartaal van 2021 of in het eerste kwartaal van 2022 door de
Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd
Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd
De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten parkeerbelasting kunnen heffen. Het college van burgemeester en wethouders kan in de gemeentelijke belastingverordening aangeven op welke plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting verschuldigd is. In een
Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan
Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan
In het jaar 2018 gold voor de verkrijging van een woning een tarief voor de overdrachtsbelasting van 2%. Voor andere onroerende zaken bedroeg het tarief 6%. De Wet Belastingen van Rechtsverkeer omvat geen definitie van het begrip woning. In de
Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning
Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning
Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor toedeling van een onroerende zaak, die gezamenlijk is verkregen, aan een van de
Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023
Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023
Het kabinet heeft besloten de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde jubelton, per 1 januari 2023 te verlagen tot € 27.231. De verlaging loopt vooruit op de afschaffing van de jubelton per 1 januari 2024. Na verlaging is
Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd
Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd
De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd van 50 naar 70% van het loon, naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk
Heeft u een vraag over uw administratie of belasting?
Wij staan klaar om u te helpen