Al onze kennis verzameld!

Onze Kennisbank

Voor de administratie van uw bedrijf is het zaak dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan echter in een rap tempo en voor u het ene onder de knie heeft, komt het volgende alweer voorbij. Gelukkig kunt u daarom terecht voor al dit soort zaken bij uw administratiekantoor. Wij blijven altijd up-to-date van de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor uw bedrijf. Hier in onze kennisbank delen we de meest relevante informatie. 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven onze laatste nieuwsberichten? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief
Evaluatie landbouwvrijstelling
Evaluatie landbouwvrijstelling
Onlangs is een periodieke evaluatie van de landbouwvrijstelling uitgevoerd. Het rapport van de evaluatie is aan de Tweede Kamer aangeboden. Volgens het onderzoeksbureau SEO is de regeling niet doeltreffend en ook niet doelmatig. De regeling kan
Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern
Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern
De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of erfbelasting wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Onder ondernemingsvermogen worden ook aanmerkelijkbelangaandelen in een
Wijziging civiel bewijsrecht
Wijziging civiel bewijsrecht
Het bewijsrecht omvat de regels voor het moment en de manier waarop partijen in een civiele procedure bewijs mogen of moeten leveren van de feiten die zij aanvoeren ter onderbouwing van hun vordering, verzoek of verweer. Het bewijsrecht bevat regels
Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?
Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?
Een gebeurtenis in Almere werpt licht op een interessante fiscale kwestie omtrent parkeerbelasting en naheffingsaanslagen. Dit verhaal begint wanneer een auto-eigenaar besluit te parkeren op een locatie waar het eerste uur parkeren gratis is, maar
Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde
Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde
De inspecteur heeft aan een bv naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd vanwege vermeende privaatrechtelijke dienstbetrekkingen met twee bestuurders, die via een houdstermaatschappij werkzaamheden verrichtten voor de bv. Het bezwaar van de bv tegen
Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv
Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv
Een belastingplichtige heeft twee leningen afgesloten voor de aanschaf van een eigen woning. Eén van deze leningen is verstrekt door zijn eigen bv. Deze lening kent een rentepercentage van 9,4 en heeft een onbepaalde looptijd. Zowel de
Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven
Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven
De Belastingdienst mag een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Om een navorderingsaanslag op te mogen leggen dient de Belastingdienst de beschikking te hebben over een nieuw feit. Navordering kan ook
Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers
Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers
Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in behandeling. De Kamer vraagt zich af of dit wetsvoorstel werkbaar is voor kleinere bedrijven. De minister van SZW heeft in dat kader toegezegd dat de start van
Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend
Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend
De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. De TEK is ingevoerd als compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ondernemers, die
Heeft u een vraag over uw administratie of belasting?
Wij staan klaar om u te helpen