Al onze kennis verzameld!

Onze Kennisbank

Voor de administratie van uw bedrijf is het zaak dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan echter in een rap tempo en voor u het ene onder de knie heeft, komt het volgende alweer voorbij. Gelukkig kunt u daarom terecht voor al dit soort zaken bij uw administratiekantoor. Wij blijven altijd up-to-date van de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor uw bedrijf. Hier in onze kennisbank delen we de meest relevante informatie. 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven onze laatste nieuwsberichten? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief
Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen
Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen gewijzigd. De vorige versie van het besluit dateert van 2005. In de herziene versie is beleid
Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting
Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting
Ondernemers, die in 2022 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2022 moet vóór 1 oktober 2023 zijn ingediend. Dat kan via de website
Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding
Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding
Bij de beëindiging van de onderneming van een natuurlijke persoon vanwege diens pensionering wordt compensatie van de aan werknemers betaalde transitievergoeding verstrekt. De ondernemer moet in de tweede helft van het kalenderjaar, voorafgaand aan
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed
Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is vermindering van de CO2-uitstoot. Deze vermindering moet ten dele bereikt worden door een verlaging van het energiegebruik van gebouwen. De Dumava-regeling is een subsidieregeling, die eigenaren van
Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024
Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de hoogte van de brandstofaccijns per 1 januari 2024. Per die datum vervalt bij ongewijzigd beleid het resterende deel van de accijnsverlaging. De accijns op benzine stijgt dan
Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure
Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure
Op grond van de Wet WOZ dient de gemeentelijke heffingsambtenaar op verzoek een afschrift te verstrekken van de gegevens, die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde van een onroerende zaak. Deze wettelijke verplichting kan ook betrekking
Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting
Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting
Uit de Wet IB 2001 volgt dat de verschuldigde inkomstenbelasting over een kalenderjaar bestaat uit de som van de berekende belasting over de inkomens in de drie boxen, verminderd met het bedrag van de heffingskorting. De verschuldigde
Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto
Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto
Volgens de regels van vermogensetikettering bepaalt een ondernemer zelf binnen redelijke grenzen of hij een vermogensbestanddeel tot zijn ondernemingsvermogen rekent of tot zijn privévermogen. De grenzen van de redelijkheid worden overschreden
Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting
Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting
De Hoge Raad heeft in 2017 vier arresten gewezen in massaalbezwaarprocedures over de omvang van het privégebruik van een auto van de zaak voor de omzetbelasting. Vervolgens heeft de Belastingdienst een collectieve uitspraak gedaan op de
Heeft u een vraag over uw administratie of belasting?
Wij staan klaar om u te helpen