Al onze kennis verzameld!

Onze Kennisbank

Voor de administratie van uw bedrijf is het zaak dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan echter in een rap tempo en voor u het ene onder de knie heeft, komt het volgende alweer voorbij. Gelukkig kunt u daarom terecht voor al dit soort zaken bij uw administratiekantoor. Wij blijven altijd up-to-date van de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor uw bedrijf. Hier in onze kennisbank delen we de meest relevante informatie. 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven onze laatste nieuwsberichten? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief
Conclusie A-G over belastingheffing in box 3
Conclusie A-G over belastingheffing in box 3
De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan een procedure over de belastingheffing in box 3 onder het Besluit en de Wet Rechtsherstel box 3. De staatssecretaris van Financiën heeft beroep in cassatie ingesteld tegen
Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024
Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties aangenomen met fiscale gevolgen. De Kamer heeft de volgende wensen geuit: De taakstelling voor belastingconstructies en fiscale regelingen moet worden
Prinsjesdag voor u als dga met uw eigen bv
Prinsjesdag voor u als dga met uw eigen bv
In het Belastingplan 2024 zit een groot aantal fiscale maatregelen opgenomen die directeur-grootaandeelhouders (dga’s) en hun eigen bv direct raken. In samenwerking met Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft NOAB deze notitie opgesteld, waarin de belangrijkste maatregelen voor u als dga en uw eigen bv aan de orde komen. Let wel, het zijn alleen zaken die specifiek over dga’s en hun eigen bv gaan. Los van deze maatregelen zijn er nog veel meer fiscale wijzigingen aangekondigd. Daarnaast zijn er vorig jaar ook al maatregelen aangekondigd, die met ingang van 2024 (of zelfs nog later) in werking treden.
 
Hierbij geldt een groot voorbehoud: deze notitie is geschreven op basis van de inhoud van het Pakket Belastingplan 2024, zoals die op 19 september 2023 bekend is gemaakt.. Het kan zijn dat de definitieve uitwerking van de plannen in de uiteindelijke wetgeving nog anders wordt.
Prinsjesdag voor u als ondernemer eenmanszaak of VOF
Prinsjesdag voor u als ondernemer eenmanszaak of VOF
In het Belastingplan 2024 zit een groot aantal fiscale maatregelen opgenomen die ondernemers direct raken. In samenwerking met Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft NOAB deze notitie opgesteld, waarin de belangrijkste maatregelen voor u als IB-ondernemer aan de orde komen.
De naam Finn Adviseurs Wijk en Aalburg gaat veranderen in Van Schaik Advies
De naam Finn Adviseurs Wijk en Aalburg gaat veranderen in Van Schaik Advies
Zoals u wellicht weet is Finn Adviseurs inpandig bij ons gevestigd aan de Kortestraat. Per 1-12-2023 wordt de naam van Finn Adviseurs Wijk en Aalburg veranderd naar Van Schaik Advies. Voor de lopende verzekeringsproducten, kredieten of hypotheken
Belastingplan 2024
Belastingplan 2024
Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan wetsvoorstellen omvangrijker dan ooit tevoren. Het pakket Belastingplan 2024 bestaat uit niet minder dan 15 wetsvoorstellen, met een breed palet aan
Tarieven en heffingskortingen
Tarieven en heffingskortingen
Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar 36,97%. Dit tarief geldt tot een inkomen in box 1 van € 75.624. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%. De algemene heffingskorting stijgt
Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024
Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024
Voor ondernemers is er geen goed nieuws. De zelfstandigenaftrek daalt van € 5.030 in 2023 naar € 3.750 in 2024. De mkb-winstvrijstelling daalt van 14 naar 12,7% van de winst.
Aanpassingen box 3
Aanpassingen box 3
Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het bijbehorende hoge forfaitaire rendement, worden alsnog overgebracht naar de categorie banktegoeden. Het gaat om het aandeel in de reserves van een
Heeft u een vraag over uw administratie of belasting?
Wij staan klaar om u te helpen