Al onze kennis verzameld!

Onze Kennisbank

Voor de administratie van uw bedrijf is het zaak dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan echter in een rap tempo en voor u het ene onder de knie heeft, komt het volgende alweer voorbij. Gelukkig kunt u daarom terecht voor al dit soort zaken bij uw administratiekantoor. Wij blijven altijd up-to-date van de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor uw bedrijf. Hier in onze kennisbank delen we de meest relevante informatie. 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven onze laatste nieuwsberichten? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief
Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd
Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd
Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting berekend over een parkeerduur van een uur. Er geldt een uitzondering voor het geval aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft
Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3
Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming
Voorstel Wet vermogensbelasting 2024
Voorstel Wet vermogensbelasting 2024
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het voorstel omvat een progressieve heffing van
Rekenmodel rechtsherstel box 3
Rekenmodel rechtsherstel box 3
De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet
Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast
Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast
Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen met huurbescherming bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. De hoogte van de leegwaarderatio hangt af van
Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting
Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting
Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in rekening is gebracht, in aftrek brengen, voor zover hij de goederen en diensten, waarop de belasting betrekking heeft, gebruikt voor belaste
Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing
Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing
Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks aanhangig. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing, fusie en splitsing van een vennootschap. De
Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom
Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom
De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de waardeverandering de
Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners
Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners
Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke gevallen ongelijk behandeld worden en voor die ongelijke behandeling geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat of als er geen redelijke verhouding bestaat tussen de maatregel die het
Heeft u een vraag over uw administratie of belasting?
Wij staan klaar om u te helpen