Al onze kennis verzameld!

Onze Kennisbank

Voor de administratie van uw bedrijf is het zaak dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan echter in een rap tempo en voor u het ene onder de knie heeft, komt het volgende alweer voorbij. Gelukkig kunt u daarom terecht voor al dit soort zaken bij uw administratiekantoor. Wij blijven altijd up-to-date van de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor uw bedrijf. Hier in onze kennisbank delen we de meest relevante informatie. 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven onze laatste nieuwsberichten? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief
Rekenmodel rechtsherstel box 3
Rekenmodel rechtsherstel box 3
De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet
Openstelling saneringsregeling visserij
Openstelling saneringsregeling visserij
De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022. De saneringsregeling is een subsidie, die ondernemers moet stimuleren om te stoppen met hun
Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast
Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast
Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen met huurbescherming bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. De hoogte van de leegwaarderatio hangt af van
Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting
Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting
Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in rekening is gebracht, in aftrek brengen, voor zover hij de goederen en diensten, waarop de belasting betrekking heeft, gebruikt voor belaste
Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing
Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing
Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks aanhangig. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing, fusie en splitsing van een vennootschap. De
Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom
Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom
De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de waardeverandering de
Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners
Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners
Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke gevallen ongelijk behandeld worden en voor die ongelijke behandeling geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat of als er geen redelijke verhouding bestaat tussen de maatregel die het
Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3
Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3
De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer mogelijke scenario’s geschetst voor rechtsherstel inzake box 3 voor belastingplichtigen van wie de definitieve aanslagen al vaststonden op 24 december 2021. De Hoge Raad heeft
Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn
Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn
Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, heeft de belanghebbende in de procedure recht op een vergoeding voor immateriËle schade. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een verzoek om toekenning van een vergoeding
Heeft u een vraag over uw administratie of belasting?
Wij staan klaar om u te helpen