tekst Actuele nieuws items uit de financiele wereld

Zakelijk nieuws

Trefwoord:

15-02-2018 Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling
Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetaling bedraagt wettelijk 70% van het vastgestelde loon en gedurende de eerste 52 weken ten minste het voor de werknemer... Lees meer

15-02-2018 Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit BelgiŽ. Het belastingverdrag met BelgiŽ wijst het heffingsrecht over privaatrechtelijke pensioenen in beginsel toe aan... Lees meer

15-02-2018 Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto
Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privťgebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de auto jonger is dan 15 jaar. In de jaren voor 2017 gold een bijtelling van 25%. Bij wijze van... Lees meer

09-02-2018 Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020
Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een arbeidsverhouding een dienstbetrekking is. In plaats... Lees meer

08-02-2018 Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting
Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is gedaan. Van schenkingen, die in 2017 hebben plaatsgevonden, moet dus voor 1 maart 2018 aangifte worden gedaan. Een aangifte erfbelasting... Lees meer

08-02-2018 Nieuw modelkoopcontract woningen
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over een nieuwe versie van het modelkoopcontract voor woningen. Het nieuwe modelkoopcontract bevat zowel het voorbehoud van financiering als het voorbehoud van de bouwkundige... Lees meer

08-02-2018 Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de toepassing van de eigenwoningregeling. De goedkeuring heeft betrekking op een onbedoelde beperking van de renteaftrek bij partners die gezamenlijk... Lees meer

01-02-2018 Vorming voorziening
In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een voorziening te kunnen vormen voor toekomstige uitgaven. De voorziene uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten of... Lees meer

01-02-2018 Premieheffing tijdens onbetaald verlof
In antwoord op een prejudiciŽle vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat een inwoner van een lidstaat van de EU, die onbetaald verlof neemt om in die periode werkzaamheden in loondienst te verrichten... Lees meer

01-02-2018 Geen laag tarief voor parkeren
In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark aangemerkt als een op zichzelf staande dienst. In een later arrest uit 2012 heeft de Hoge Raad gezegd dat bij een combinatie van diensten, zoals het... Lees meer