tekst Algemene voorwaarden, U kunt hier onze NOAB Leveringsvoorwaarden vinden.

Algemene Voorwaarden

Verti advies & partners hanteren de algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en administratie- en belastingdeskundige, opgesteld door NOAB.

U kunt hier onze NOAB-Leveringsvoorwaarden downloaden:
Algemene voorwaarden Verti advies & partners